Licență


Informații generale
Discipline studiate
Planuri de învățământ pentru anul universitar 2018-2019


Informații generale

Departamentul de Calculatoare organizează în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației, două programe de studiu de licență: Calculatoare și, respectiv, Tehnologia informației.

Începând cu octombrie 2017, la cele două programe de studii de la licență (Calculatoare și Tehnologia informației) sunt planuri de învățământ noi orientate pe student și adaptate la cerințele pieței muncii.

În primii trei ani de studiu disciplinele de la cele două programe de licență sunt comune, repartizarea pe cele două specializări făcându-se înainte de anul IV. Pentru mai multe detalii accesați secțiunea Programe de studiu de licență.

Planul de învățământ nou începând cu octombrie 2017: Calculatoare Tehnologia informației
Planul de învățământ anterior (ultima promoție 2016-2020): Calculatoare Tehnologia informației

 


Discipline studiate

Anul I

Semestrul I Semestrul al II-lea
Algebră Matematici speciale
Analiză matematică Metode numerice
Fizică Structuri de date
Bazele informaticii Proiectare logică
Programarea calculatoarelor Matematici discrete
Grafică asistată de calculator Electrotehnică
Limba engleză Limba engleză
Educatie fizica şi sport Educatie fizica şi sport
Filosofia culturii tehnice Complemente de programare I
Logică computatională

Anul al II-lea

Semestrul I Semestrul al II-lea
Statistică şi prelucrarea datelor Proiectarea algoritmilor
Dispozitive electronice şi electronică analogică Arhitectura calculatoarelor
Electronică digitală Sisteme de operare
Teoria sistemelor Paradigme de programare
Programare orientată pe obiecte Proiectarea sistemelor digitale
Programare în limbaj de asamblare Proiectarea aplicaţiilor orientate pe obiecte
Limba engleză (Redactarea documentaţiei tehnice) Cultură şi civilizaţie europeană
Educaţie fizica şi sport Educaţie fizica şi sport
Comunicare Limba engleză
Politologie Complemente de programare II

Anul al III-lea

Semestrul I Semestrul al II-lea
Modelare şi simulare Sisteme cu microprocesoare
Prelucrarea imaginilor Sisteme de prelucrare grafică
Structura şi organizarea calculatoarelor Sisteme distribuite
Achiziţia şi prelucrarea datelor Ingineria programării
Reţele de calculatoare Limbaje formale şi translatoare
Baze de date Programare web
Proiect la una dintre disciplinele 1, 2, 6 Economie
Proiect la una dintre disciplinele 3, 4, 5 Practică de domeniu și de specialitate
Simularea sistemelor mecanice Complemente de programare III

Anul al IV-lea – Calculatoare

Semestrul I Semestrul al II-lea
Algoritmi paraleli şi distribuiţi Sisteme tolerante la defecte
Inteligenţă artificială Sisteme multimedia
Testarea sistemelor de calcul Marketing
Sisteme de timp real Practică pentru proiectului de diplomă II
Practică pentru proiectul de diplomă I Elaborarea proiectului de diplomă
Structuri multiprocesor / Arhitecturi de calcul avansate Circuite VLSI / Sisteme de intrare-ieşire
Sisteme încorporate / Proiectarea reţelelor de calculatoare Criptografie şi securitatea datelor / Proiectarea bazelor de date
Structuri hardware reconfigurabile / Sisteme de operare avansate Dispozitive de calcul mobile / Regăsirea informaţiei

Anul al IV-lea – Tehnologia informației

Semestrul I Semestrul al II-lea
Algoritmi paraleli și distribuiți Învățare automată
Inteligență artificială Extragerea cunoștințelor din baze de date
Programare orientată pe servicii Marketing
Managementul proiectelor software Practică pentru proiectul de diplomă II
Practică pentru proiectul de diplomă I Elaborarea proiectului de diplomă
Proiectarea interfețelor utilizator / Proiectarea aplicațiilor web Securitate informațională / Interacțiunea om-calculator
Evaluarea performanțelor / Sisteme de operare avansate Comerț electronic / Proiectarea bazelor de date
Programarea dispozitivelor mobile / Vizualizarea datelor Sisteme de vedere artificială / Sisteme inteligente

Planuri de învățământ pentru anul universitar 2018-2019

Calculatoare Tehnologia Informației
Anul I Anul I
Anul II Anul II
Anul III* Anul III*
Anul IV* Anul IV*

* planul de învățământ anterior