Master


Informații generale

Departamentul de Calculatoare organizează două programe de studiu de masterat: Calculatoare încorporate și Sisteme distribuite și tehnologii web. Aceste programe sunt organizate pe 4 semestre a câte 14 săptămâni, în medie cu 16 ore de curs și de aplicații pe săptămână.
Pentru programul Sisteme distribuite și tehnologii web sunt două linii de predare, una în limba română și alta în limba engleză (Distributed Systems and Web Technologies). Semestrul 4 este dedicat în întregime activității de elaborare a lucrării de disertație. În acest semestru, se propune desfășurarea de activități de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor.

Planul de învățământ:

Calculatoare încorporate Sisteme distribuite și tehnologii web Distributed Systems and Web Technologies

 

Planuri de învățământ pentru anul universitar 2018-2019

Calculatoare încorporate Sisteme distribuite și tehnologii web Distributed Systems and Web Technologies
Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II